Webbaseret Energistyringssoftware

30. December 2015

Trend Control Systems Ltd har udviklet en webbaseret energistyringssoftware, Trend Energy Manager, for brugere af vores Trends CTS-anlæg. Trend Energy Manager er et stærkt værktøj til overvågning af eventuelt energispild i bygninger. Det kan installeres enten på virksomhedens egen server, eller hos Trends Energy Support and Solutions Team.

Trend Energy Manager giver medarbejdere mulighed for løbende at være orienteret om gas- og elektricitetsforbruget i de enkelte bygninger, samtidig med at det samlede CO2-forbrug udregnes. 

Måleraflæsninger og andre variabler som rapporteres og dernæst automatisk uploades udgør de basale data i Trends CTS-anlæg. Baseret på Trends revolutionerende iMAT M&T-software kan Trend Energy Manager ikke blot give hurtig, automatiseret rapportering om eventuelt energispild, men kan ligeledes konfigureres til at foreslå mulige fejlkilder og løsninger til udbedring. 

Trend Energy Manager leveres med en installationsCD, og installationsprocessen kræver intet forudgående kendskab til programmering eller databaser. Efter installering browser Trend Energy Manager automatisk tilgængelige enheder, og viser hurtigt en liste over hvilke tilgængelige målere og sensorer der kan vælges fra Trends CTS-anlaeg

Det maksimale antal tilgængelige dataenheder vil normalt afhænge af hvilken af de fire standardversioner – 50, 100, 250 eller 500 enheder – du har valgt. Større volumen kan dog uden problemer håndteres, hvis Trend Energy Manager er hostet hos Trend. 

Profiler for det daglige energiforbrug kan nemt genereres for at vise en aktuel sammenligning mellem det faktiske og det estimerede forbrug. Hvis forbruget overstiger estimatet indenfor en given margin, genereres automatisk en e-mail som oplyser om omfanget. Dette giver mulighed for øjeblikkeligt overblik over eventuelle problemer med energiforbruget, som da med det samme kan bringes på det rette niveau. 

Trend Energy Manager kan sammenligne og manipulere data på en lang række forskellige måder, og præsentere dem i lettilgængelige og brugbare grafer eller tabeller. Der kan let præsenteres grafer, for eksempel over et minimum, et gennemsnitligt og et maksimum forbrug af elektricitet over en given periode, eller produceres en rapport over det samlede energiforbrug, udgifter og CO2-udledning for hver enkelt bygning. 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |