Indboforsikring og forsikringssum

30. December 2015

 

Langt de fleste danskere har tegnet  indboforsikring. En indboforsikring er ikke lovpligtig, men du løber en stor risiko, hvis du ikke har tegnet en indboforsikring. 

Det dækker en indboforsikring

Ordet indboforsikring bruges i flæng om selve indboforsikringen og en pakkeforsikring som forsikringsselskaberne lovpligtigt udbyder, typisk under navne som “familieforsikring” og “familiens basisforsikring”. I denne forsikring indgår en decideret indboforsikring, en ansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring. 

Selve indboforsikringen dækker dit indbo i tilfælde indbrud, brand, pludselig vandskade, hærværk og færdselsuheld. Her skal siges at simpelt tyveri f.eks. ikke er dækket. Dvs. tyveri, hvor du har glemt at lukke havedøren eller har efterladt værdier på havebordet. 

Forsikringssummen

Når du bestiller en indboforsikring skal du angive, hvilken forsikringssum du ønsker. Den forsikringssum skal afspejle den samlede værdi af dit indbo. Som udganspunkt er det sådan at jo lavere forskringssum, des lavere forsikringspræmie skal du betale. Derfor vil som udganspunkt ønske så lav en forsikringssum som muligt. Omvendt er det sådan at, hvis den er sat for lavt, så kan dit forsikringsselskab påråbe underforsikring og dermed ikke udbetale fuld erstatning. Det betyder at er du forsikret for 100.000, men ejer værdier for det dobbelte, så kan du få 50% erstatning - uanset skadens størrelse. Det kan altså ikke svare sig at vurdere for lidt. 

Ifølge Danske Banks beregner, så kan du regne med at en normal dansk familie har værdier for ca. 2.500 pr. kvadrameter med et tillæg på 45.000 kr. pr. rum. Det giver dig et ca. estimat for dine værdier. Du kan også benytte en mere avanceret beregner til at beregne din forsikringssum

Ansvarsdækningen i din indboforsikring / familieforsikring

En anden vigtig del af din indboforsikring(eller familieforsikring) er en ansvarsdækning. Du er altså dækket, hvis du kan gøres ansvarlig for skade på andres indbo eller andre personer. Den dækker altså i det tilfælde, hvor du, eller nogen i din husstand(f.eks. børn) kan gøres juridisk erstatningspligtige. Det er f.eks. hvis dine børn kaster en tennisbold gennem naboens soveværelsesvindue eller hvis du taber din vens computer på gulvet. 

 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |