Unge uden arbejde prøver som teksforfatter

30. December 2015

Finanskrisen giver flere besparelser flere steder i landet. Dermed er arbejdsløsheden stiget voldsomt bland den danske befolkning. Disse ord har nu længe runget i folks ører, og det er noget, der påvirker os alle sammen. Mange af de unge studerende er især hårdt ramt, for her er arbejdsløsheden steget markant. Flere studerende er begyndt at tilbyde skrivearbejde som tekstforfatter, for at kunne klare sig, da de ikke kan leve af SU'en alene. 

AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, red.) står bag flere samfundsøkonomiske analyser omkring arbejdssituationen blandt de unge mellem 15 og 30 år. AE kan i en analyse fra 26. juni 2012 påvise, at andelen af unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse seks måneder efter afslutningen af deres studentereksamen, er fordoblet, siden den økonomiske krise startede i 2008. Det drejer sig altså om hele 17 %, der efter gymnasiet står uden job, eller som ikke videreuddanner sig.
     Finanskrisen har haft den betydning, at mange af de ufaglærte job er forsvundet, hvilket medfører en skærpet konkurrence efter at finde beskæftigelse.

Situationen er dog ikke værst for de nyudklækkede studenter, for det er faktisk alle de ufaglærte unge, der lider mest. Den 2. august 2012 oplyste AE, at det er godt 21,8 % af alle 16-29-årige, der står uden yderligere uddannelse end deres folkeskoleeksamen. Pludseligt befinder de unge, der ikke har taget en videregående uddannelse, sig i en situation, hvor de skal kæmpe for at finde arbejde på et marked, hvor færre og færre ufaglærte job er at finde.   

 Forklaringen på hvorfor det især er de unge, der er udsatte, fortæller AE om i analysen fra 1. august 2012.

Unge mennesker mellem 15 og 30 år har endnu ikke opnået så meget erhvervserfaring endnu og kan derfor ikke skrive en masse på deres CV. Ydermere har mange unge fravalgt de ekstra år i skolen, der kunne have givet dem en gymnasial uddannelse, hvilket fik fatale følger, da finanskrisen brød ud.

På baggrund af dette opfordres de unge derfor til at sørge for at få sig en uddannelse, men selvfølgelig kan de dog stadig beholde deres bi-job som tekstforfatter 

kilde: ae.dk

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |