SSRI Antidepressiva.

30. December 2015

SSRI står for Selective Serotonin Reuptake Inhibitor eller på dansk selektiv serotonin genoptagelses forhindrer, eller SSGF og virker rent teoretisk ved at binde sig til serotonin transporter proteinet. Grunden til at jeg skriver rent teoretisk er fordi at serotonin transporter proteinet er for stort til NMR og for ustabilt i krystal struktur til røntgen krystalografi, ergo så ved man ikke hvad der sker når der indtages en SSRI. Det protein der transporterer serotonin ind i cellen for at blive metaboliseret til et affalds produkt. Dvs. de øger den synaptiske serotonin koncentration. 

og når den synaptiske serotonin koncentration øges, øges også prevalensen af N-acetyl-serotonin og N-acetyl-serotonin er en meget potent agonist på TRK-B og bevirker derved en forøgelse at neurogenesis (den process hvorved der skabes nye neuroner i hjernen) dette sker hovedsageligt i et hjerne område der kaldes hippocampus som har med hukommelse at gøre. Og der er faktisk meget forskning der tyder på at neurogenesis modvirker depression. 

Er alt så lutter lagkage? Nej det er det ikke og det skyldes at hvis man tager en overdosis af SSRI eller er på et andet stof der øger serotonin koncentration i hjernen så risiskerer man at få serotonin syndrom, som er en sygdoms tilstand hvor vejr trækningen simpelthen ophører og man dør. Dette skyldes at serotonin både har inhibitoriske og excitatoriske receptorer. Altså dvs. Serotonin virker lidt som alkohol, cannabis og glutamat. Eller sagt på en anden måde når alle serotonin receptorerne bliver agoniseret på samme tid så strømmer der både chlor og calcium ind i cellerne.

SSRI'ernes indikationer er behandling af angst og depression. 

Den kemiske struktur af SSRI klassen. De indeholder alle sammen aromatiske ringe og nitrogen atomer, en enkelt af denne klasse indeholder ingen oxygen atomer. Men ellers så indeholder de alle en ester bro.

 

Hvilke naturlige alternativer findes så?

Kokain er en non selektiv Serotonin, Dopamin og Norepinephrine genoptagelses forhindrer og en agonist på Sigma receptoren (den 5 opiat) derfor er kokain ikke anbefalelses værdigt hvis du er nede. Kokain virker ved at binde sig til de 3 transporter proteiner.

Hyperforin er en non selektiv Serotonin, Dopamin, Norepinephrine Gaba og Glutamat genoptagelses forhindrer. Den virker ved at aktivere Natrium kanalerne på hjernecellerne og derved snyder den måske hjernecellerne til at tro at de synaptiske koncentrationer er lave af de 5 neurotransmittere.

5-HTP er en pre-cursor til Serotonin altså dvs. det er det stof som hjernen laver serotonin af, via. enzymet Aromatisk Amino Syre Decarboxylase. Dette stof kan modsat serotonin krydse blod/hjerne barrieren, hvorved det så bliver enzymatisk omdannet. i.e. beta positions Carboxyl syre gruppen bliver fjernet og erstattet af et enkelt hydrogen atom. Dette enzym bruger den phosphatiserede version af vitamin b6 som en co-factor. Dvs. at enzymet fjerner Carboxyl gruppen ved at lade den reagere ind på carboxyl gruppen. 

 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |