Fusion, Fission og hvad så?

30. December 2015

Fusion er den atom reaktion der driver solen, og samtidig med det driv midlet i en brint bombe. Men præcis hvad det er der sker på vores kære sol ser lidt simplificeret således ud. De + De + E1  --> He + E2 hvor De står for deuterium, He står for helium og E er enten energi tilførsel eller energi afgivelse.  og den reaktion kan vi mennesker bare ikke kopiere. Hvorfor kan vi så ikke det? Det kan vi egentlig også godt men problemet er bare at E1 er meget større end E2 i laboratoriet men på solen er E1 meget mindre end E2. Sikkert p.ga. tryk, og massetiltrækning fordi solen er så tung. 

Værd at vide om denne type reaktioner: 

1. De bryder faktisk Coulumbs lov ved at der er 2 positive ladede elektriske partikler der bliver tiltrukket af hinanden. Også måske ikke helt alligevel fordi deuterium består faktisk af en proton og 1 neutron. Så derfor kunne det tænkes at kollisionen der fører til fusionen ser således ud. N-P----N-P hvor - represænterer represænterer et nucleo bånd. og ---- reprensænterer et opstående nucleo bånd. 

2. de udsender en masse energi både i form af fotoner og varme. 

3. de kræver godt nok meget varme eller tryk for at de kan ske. Fordi ovenstående reaktion kræver min 5. mio grader celsius for at kunne ske.

Hvad er Fission så?

Fission er en spaltning eks. af en atom kerne, som så frigiver noget energi et andet eksempel på en fission er når en gletcher spalter og et stykke is falder i vandet, der er det bare kinetisk energi og potentiel energi. Fissions energi er også drivkraften i et atom kraftværk og en atom bombe, her udføres det fortrinsvist med U235 hvor de 235 symboliserer den atomare masse af uranen der bruges i fissions reaktionen, og selveste reaktionen ser groft simpliceret således ud U235 --> PB206. Grunden til at man bruger U235 og ikke U238 er fordi at U238 er 4.5 milliarder år om at henfalde.

 * 

Nucleo bånd er den stærkeste elektromagnetiske kraft der eksisterer og det der holder kernerne i atomer sammen. bliver også populært kaldet den stærke kraft. Og bliver faktisk mediteret af en fjerde type partikel, også kaldet en gluon. 

 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |