Solvarme - Et tømmeanlæg kan være et godt valg

30. December 2015

Går du med overvejelser omkring at skaffe et solvarmeanlæg til at supplerer din nuværende varmekilde derhjemme, så skulle du måske kaste dit blik på et såkaldt solvarme tømmeanlæg i stedet for et traditionelt solvarmeanlæg.

I et traditionelt solvarmeanlæg er hele solvarmekredsen under tryk og fyldt med frostvæske som konstant cirkulerer i systemet. Det vil sige at systemet er afhængig af at der altid er strøm tilstede samt at man kan aftage alt den solvarme som produceres i absorberen, da der ikke er mulighed for at slukke for anlægget, da dette vil resulterer i at frostvæsken koger og dermed udløser sikkerhedsventilen og anlægget mister tryk samt frostvæske, som efterfølgende skal påfyldes solvarmeanlægget igen.

Et tømmeanlæg fungerer på en lidt anden måde, der er ikke konstant cirkulation på anlægget, da der i stedet er en beholder hvor frostvæsken kan opholde sig i når der ikke er behov for varme i varmtvandsbeholderen. 

Solfangeren / absorberen monteres på en måde så væsken automatisk via tyngdekraften løber retur i solfanger væske beholderen som er placeret lavere end absorberne samt i et frostfrit rum i huset som f.eks. ved siden af fyret.

Tømmeanlægget er forsynet med en lidt kraftigere pumpe end et normalt solvarmeanlæg, da pumpen skal være i stand til at løfte solvarme væsken op til absorberne på taget, til gengæld kører pumpen ikke konstant på et tømmeanlæg, da den jo stopper når der ikke længere er behov for varme.

Ligeledes fungerer tømmeanlægget godt ved strømsvigt hvor et traditionelt solvarmeanlæg normalt vil koge over og udløse sikkerhedsventilen, så vil et tømmelanæg blot tømme absorberne og væsken løber tilbage i beholderen, indtil der igen kommer spænding på anlægget, og behov for varme, så vil solvarme væsken igen pumpens til absorberne som er placeret på taget eller et andet sted hvor solens stråler bidrager bedst til solvarmeforsyningen.

Derfor kig efter et solvarme tømmeanlæg næste gang du overvejer at etablerer et solvarmeanlæg.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |