Kugelblitz

30. December 2015

En kugelblitz er et astrofysisk fænomen hvor i der indgår så meget lys at det skaber et super kraftigt elektrisk felt. som så igen bevirker at lyset laver en forskydning i rum tiden og skaber det fænomen som Einstein døbte en hændelses horisont, eller sagt med andre ord lyset skaber et sort hul og på den måde fanger det sig selv. Faktisk så kan man sige at hvis nok lys bliver rettet imod den samme region i rummet, så vil energien i det lys være stærk nok til at forskyde rum tiden. Og derved skabe et sort hul.

Hvor stor skal lys intensiteten så være for at der er tale om en kugelblitz? Den skal være stor, faktisk så stor at hvis lys med den intensitet ramte jorden så ville jeg helst ikke være på jorden når det skete. *G* 

I simple vendinger kan man sige at en kugelblitz er et sort hul formet ud fra lys og ikke masse som det typisk er for sorte huller. 

Hændelses horisonten er det sted hvor man ikke længere kan slippe væk fra det sorte hul, eller sagt med andre ord det sted hvor tyngdekraften er så stærk at ikke engang masse løse lyspartikler kan undslippe.

Hvordan pokker kan noget som ingen masse har skabe en så stor tyngdekraft? Dette spørgsmål er der utrolig mange videnskabsmænd/forskere der klør sig selv i nakken 

når en partikel bevæger sig i rummet så kan den i princippet bevæge sig i alle retninger men når den kommer tæt på et sort hul kan den ikke bevæge sig i andre retninger end det sorte hul. der er en samling ligninger fra vores gode ven Albert. Einstein der beskriver sorte huller. 

Denne artikel rundes lige af med beviset for sorte hullers eksistens. Beviset er i al sin enkelthed at der findes så mange sorte pletter i det observerbare univers. Og sorte pletter kan kun være sorte huller, fordi ikke engang lyset kan undslippe dem.

 

 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |