Hvad er meditation?

30. December 2015

Meditation er en mental / åndelig teknik til afslapning af en rastløshed af sindet og at kunne frigøre det fra angst og stress. I sine højere former, sigter det for opnåelsen af ​​fred i sindet, indre stilhed og åndelig opvågnen.

Meditation er en tilstand af koncentreret opmærksomhed på en tanke, en idé, et aspekt af Gud eller på en bevidsthed, og som regel vender man opmærksomheden indad, væk fra den ydre verden. Under meditation vandrer sindet ofte væk, og den mediterende skal hele tiden være på vagt og bringe opmærksomheden tilbage igen og igen. Det indebærer naturligvis en vis indsats i starten, men som en gevinst, vil en mindre indsats være nødvendig med tiden. Når man er nået langt med meditationen, kan sindet være i ro og fri for forstyrrende tanker. Det kan med tiden blive en behagelig vane.

I den yderste form, har meditation til formål at befri sindet fra den underbevidste tvangsmæssige vane at tænke uophørligt. Dette fører til indre fred, indre frihed, og at bevidstheden om ens virkelige væsen – Det indre Jeg - Ånden, det der er ud over sindet, eller større end sindet. Det fører også til ro, klarhed og lyksalighed. I denne forstand betyder meditation 'en ophør af tankeproces'. Det fører til en indre ro af den endeløse snak i sindet.

Meditation praktiseres i både Øst og Vest i dens forskellige former. Du behøver ikke at være en munk eller en eneboer eller leve i afsondrethed eller i en ashram med henblik på at praktisere det. Faktisk kan du fortsætte med at leve din dag-til-dag hverdag, have et job, en mand eller en kone og børn, og stadig praktiserer det. Du behøver ikke at følge en bestemt religion, bære særligt tøj eller føre en bestemt livsstil. Meditation er en indre aktivitet, som kan praktiseres overalt, og har intet at gøre med nogen ydre livsstil.

Der er mange teknikker og traditioner, nogle inddrager visualisering og andre en gentagelse af et mantra. Nogle teknikker kræver at gå i dybden med betydningen af ​​udvalgte vers fra skrifterne, og andre kræver at fokusere opmærksomheden på åndedrættet, et stearinlys eller en bestemt form. Der er også teknikker, der kræver tavshed så sindet kan blive bevidst om ”det indre selv” inden i.

Selvom der er mange teknikker, kan meditation opdeles i to former. Det første er at den praktiserende tænker og fokuserer på en bestemt tanke, idé eller ideal, og den anden, hvilket er en mere avanceret form, kræver tømning af sindet for alle tanker og ind i en tilstand af indre stilhed. Det er ikke en tilstand af sløvhed eller bevidstløshed, men en tilstand af dyb indre ro og bevidsthed om ens virkelige væsen.

Meditation har intet at gøre med at være doven, upraktisk eller drømmende. For at øve det og få succes, er det nødvendigt med en vis grad af koncentration evne. Der kræves selvdisciplin, viljestyrke og udholdenhed, og villighed til at afsætte tid, kræfter og energi til at mestre det.

Regelmæssig praksis af meditation påvirker på en positiv måde, en adfærd, tænkning, sindstilstand og holdning, samt ens sundhed. Det udvikler også tålmodighed, tolerance og ro, samt selvbeherskelse, disciplin og indre styrke, men for at høste frugterne, skal det praktiseres regelmæssigt.

Også meditationsmusik kan bruges til at dæmpe støjen i sindet så det er muligt at få indre ro. Der er mange former for meditationsmusik på markedet og det er selvfølgelig vigtigt at vælge den musik eller de guidede meditationer der er mest anvendelig og giver mest lyst til at blive ved.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |