Hvordan får en Thai visum til Danmark

30. December 2015

Den danske ambassaden i Bangkok er en af de ambassader i verden, som modtager flest visum-ansøgninger. Thailand tilhører den kategori, der hedder ”Immigrationslandegruppen uden referencebegrænsning,” hvor også Filippinerne hører under. Det betyder, at reglerne er de samme for en thailænder og for en filippiner, omend fremgangsmåden er lidt anderledes i Filippinerne, fordi Danmark ikke har en ambassade.

En ansøgning om Visum til Danmark i Filippinerne skal ske til den norske ambassade i Manila, hvorimod en visum-ansøgning skal indgives til den danske ambassade i Bangkok via VFS Visa Application Centre, hvis man er thailænder og bor i Thailand. En anden forskel er, at man skal have et kreditkort for at kunne søge visum via en norsk ambassade.

De fleste au pair-piger kommer i øvrigt fra Filippinerne, så den norske ambassaden må have ganske travlt i deres visum-afdeling, når de skal håndtere to lande. Filippinere og thaiere udgør samtidig den største gruppe af indvandrere per år, men gruppen opfattes ikke så voldsom i offentligheden, eftersom børnene integreres stort set 100%.

Visum og tilknytning til hjemlandet

Der meddeles afslag til en visum-ansøger, hvis tilknytningen til hjemlandet er svag, og her taler vi nu om Thailand, omend det stadig er samme regler for Filippinerne. Det er ikke nok blot at have børn, hvad mange tror. Der er derimod en fordel, hvis man er kærester, selvom mange faktisk tror det modsatte.

Der står i visum-praksis: ”at f.eks. kærester som udgangspunkt kan meddeles visum på trods af en svag tilknytning til hjemlandet, da risikoen for, at ansøgeren vil søge om opholdstilladelse i disse tilfælde, knytter sig til familiesammenføringsreglerne.” Det samme gør sig naturligvis også gældende ved en ægtefælle.

Der skal altså fremlægges tunge beviser for tilknytning til Thailand, hvis en mand eller kvinde fra Thailand ansøger om visum for at besøge en bekendt. En forældre skal derimod dokumentere familieforholdet, og en kæreste skal sandsynliggøre kæresteforholdet.

Dette gælder for besøgsvisum, hvorimod et turistvisum er noget helt andet, selvom mange blander disse to ting sammen. En turist er en person, der ikke kender nogen i Danmark, men ønsker at holde ferie i Danmark. Sådan et visum er naturligvis noget vanskeligere.

Kærestevisum (besøgsvisum)

Hvad er så et kæresteforhold? Det er der ingen regler om, men som udgangspunkt skal man have mødt hinanden i virkeligheden. Det er ikke nok, at man kun kender hinanden fra Internettet; og her er der i øvrigt mange svindlere, der hiver penge ud af mænd, herunder til en flybillet, selvom de slet ikke kan få visum til Danmark.

Ambassaden skal med andre ord mindst se bevis på, at manden har været i Thailand. Hvis man derimod har mødt thai-kvinden i Laos, så skal der naturligvis blot være beviser på, at begge parter har været i Laos på samme tidspunkt.

Desuden skal pigen vide lidt om manden. Det nytter jo ikke noget, hvis hun inviteres af sin angivelige kæreste, men ikke kan huske hans navn, når hun indlevere ansøgningen. Det frarådes i det hele taget at give ukorrekt oplysninger og/eller lave falske papirer. Hvis det ikke bliver opdaget i første omgang, så kan det give bagslag på et senere tidspunkt. Hun kan for eksempel blive nægtet indrejse i hele Schengen i flere år.

Andre detaljer omkring en visum-ansøgning

Man kan indlevere en visum-ansøgning til Danmark tre måneder før, men som tommelfingerregel bør den nok ikke indleveres mindre end tre uger før afrejse. En typisk ansøgning skal behandles inden 15 dage, men i særlige tilfælde kan det tage længere tid. Bemærk at garanti ved besøgsvisum er afskaffet.

Bemærk også, at flybilletten ikke skal betales, før visum er bevilget, og bemærk især, at personen aldrig må blive i Danmark i længere tid end de nævnte antal dage. Det er antal dage, der gælder, og ikke datoerne på visumet.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |