Stresshåndtering - Konflikthåndtering - lederudvikling

30. December 2015

Stress – hvad er stress egentligt?

Stress er kort og godt ubalance mellem ressourcer og krav. Når kravene er større end den ressource vi har til rådighed på det pågældende tidspunkt bliver vi stressede. Enkelt.

Er stress usundt? I udgangspunktet, nej. Stress er faktisk sundt, fordi der frigives nogle stoffer fra hjernen, som er gavnlige for kroppen.

Hvorfor stresshåndtering er nødvendig, når stress står på over en længere periode, så vi fortsat tærer på vores ressourcer, uden at få mulighed for at få genopbygget – så der igen dannes balance.

Hvad er stresshåndtering? Stresshåndtering er både forebyggelse af stress og håndtering samt behandling af stressede medarbejdere, når de først er stressramte. En indsats for at minimere stress skal for at være optimal, indebære initiativer på alle niveauer: organisation, ledelse, afdeling og individuelt. 

Forebyggelse af stress kan være i form af kurser, information, foredrag – i det hele taget at sætte stress på dagsordenen og få viden om stress.

At få stresshåndtering på dagsordenen kan også betyde, at der laves målinger af stress, at man er opmærksom på signaler, og at der generelt er åbenhed og dialog om stress. Det er en rigtig god ide at lave udviklingssamtaler med medarbejderne, hvor både stress og trivsel er i fokus.

I forebyggelsesfasen hører også en plan for, hvad virksomheden ønsker at gøre når/hvis en medarbejder bliver stresset – en handlingsplan, så det står klart for alle hvad der skal gøres - hvem der gør hvad.

Og her er lederudvikling en meget vigtig brik i spillet. Mange ledere er rigtigt godt klædt på, men er måske ikke helt hjemme i området ”stress”. Derfor kan der opstå en vis berøringsangst overfor emnet, og ikke mindst stressramte medarbejdere.

 Det er derfor utroligt vigtigt at ledere klædes på til at forebygge og håndtere stress i virksomheder. Lederudviklingen i forhold til stress kan både være i form af at afholder udviklingssamtaler med medarbejderne, med fokus på stress og trivsel, men også selve forebyggelsen -og håndteringen af stressramte medarbejdere.

Er man ikke på forkant med stress, og får man ikke håndteret stress både i organisation og hos medarbejdere, er det ofte kim til konflikter – og man må ud i konflikthåndtering i stedet.
Rikke Hedeman fra GateToGo har mange års erfaring i at klæde ledere på til at håndtere stress i virksomheder, til at implementere forebyggende handlinger, og ikke mindst til at lave stresshåndtering og stressbehandling af stressramte medarbejdere.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |