Den molekylære mekanisme bag forelskelse

30. December 2015

Det første der sker er at vores adrenal-kirtel begynder at pumpe en masse af kolesterol-derivatet testosteron ud i blodbanen. Den præcise mekanisme for hvorfor dette sker er stadig et mysterium i de videnskabelige kredse, men jeg tror personligt at det kan skyldes at når vi lugter et andet menneske så giver de vores krop signaler om hans/hendes gener (hvor forskellige de er fra vores egne, kvaliteten af dem osv.).

Det næste der sker er at testeronen der blev frigivet krydser blod/hjerne barrieren, dette gør stoffet relativt let da det er et meget upolært molekyle (hydrofobisk) og så agoniserer (aktiverer) det hjernens testosteron receptorer dette resulterer så i at der bliver pumpet mere Dopamin, Serotonin og norepinephrine ud. (dette er forøvrigt det samme der sker når du sniffer kokain, amfetamin, og methamfetamin dette er dog ikke en opfording til at røre det lort bare en sammenligning) 

Det tredje der sker er at CART  (Cocaine, and amphetamine regulated transcript)  bliver øget i hjernen dette øger de frie forekomster af dopamin, serotonin og norepinephrine endnu mere.

Det fjerde der sker er at TRK-A agonisten NGF's (Neuro Growth Factor) koncentration bliver øget i hjernen og dette protein er skyld i en process der engelsk kaldes neurogenesis eller på dansk neuronfødsel, ergo bliver der flere af de små grå deroppe som en direkte konsekvens af forelskelsen.

Det femte der sker er hvor det begynder at variere de 2 køn imellem, men det der sker er at de øgede forekomster af fri serotonin nord for kraveknappen begynder at agonisere serotonin receptoren som så er skyld i et øget release af hhv. Oxytocin for kvinder og vasopressin for mænd. Der er også små beviser der tyder på at kvinder især er afhængige af neurosterioden allopregnanolone for at blive rigtig forelskede. Og allopregnanolone virker præcis som de syntetiske medikamenter der er kendt som barbiturater. (dette forklarer den øgede produktion af NGF) da Gaba rister nyfødte neuroner eller sagt på en anden måde er excitotoksisk for nyfødte neuroner, mens den er inhibitorisk for de gamle neuroner.

Ordforklaringer:

Excitotoksisk kommer af ordet toxicity som betyder gift, og betyder at der kommer for mange positivt ladede calcium ioner ind i cellen.

Inhibitorisk betyder at der strømmer negativt ladede ioner ind i cellen typisk Chlor atomer.

Hvad er det så vi forelsker os i udover lugt?

For mænds vedkommende er det 50% udseende, 45% kropspprog, og 3% talehastighed og 2% hvad hun siger.

For kvinders vedkommende er det helt anderledes. her er det 55% kropsprog, 38% hastigheden han taler med og hvordan han taler, og til sidst men ikke mindst ca. 3% udseende og 4% hvad han siger.


MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |