Hvordan finder jeg billige priser på internettet?

30. December 2015

Ved at benytte dig af internettets uendelige muligheder, kan du nemt og hurtigt finde billige priser på mange forskellige produkter via diverse webshops i Danmark.

Hver dag skyder der flere og flere webshops op i Danmark og de har alle det samme tilfælles; de ønsker at du får en bedre handel. Normalt konkurrerer de danske webshops på prisen, hvilket kommer dig til gode. Så hvis du er vant til at købe dine varer i fysiske butikker, så er der masser af penge at spare ved at udforske det online univers.

Det største problem ved online handel er sikkerhed. Da du ikke har set varen eller stået overfor sælgeren, kan det være svært at stole på webshops, der ønsker betaling ved bestilling. Det skal dog ikke være så nervepirrende at bestille produkter online, hvis man blot følger et par simple råd.

Husk altid at tjek om virksomheden har et CVR-nummer. Normalt står det nederst på siden i forbindelse med adresse og andre kontaktoplysninger. Hvis virksomheden har et CVR-nummer, er der i højere grad mere sikkerhed end hvis virksomheden ikke havde et CVR-nummer. Dernæst anbefaler vi at du prøver at Google virksomhedens navn. Hvis du finder en masse negativ omtale omkring den pågældende webshop, så hold dig væk og find dine produkter et andet sted. Sidst, men ikke mindst, så hold øje med din URL-adresse, når du skal betale på den pågældende webshop. Står der https://, så bruger webshoppen en sikker forbindelse, der er ligeså sikker, som hvis du kørte kortet igennem dankortautomaten i Bilka. Står der derimod blot http://, så anbefaler vi dig ikke at handle hos virksomheden.

Vil du være helt sikker på at finde billige priser online - hos virksomheder, der er sikre at handle med, så findes der en række hjemmesider, der kan hjælpe dig med dette. Så vær ikke bange for at kaste dig ud i det - du kan potentielt spare masser af penge.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |