Nye a-kasse regler for studerende - pr. 5. Marts 2012

30. December 2015

Er du studerende på en videregående uddannelse eller erhversrettet uddannelse, så er der nu kommet nye regler om dagpenge og a-kasse for studerende. Den nye lovgivning er rigtig positiv for de af landets studerende der endnu ikke er tilmeldt en ny a-kasse.

Gratis studiemedlemskab til alle

Først og fremst er det nu blevet gjort muligt for alle studerende at blive medlem af en a-kasse, hvor det før var forbeholdt dem der havde et studiearbejde - relevant vel at mærke. Det betyder at også studerende uden job kan drage fordel af de mange gratis studiemedlemskaber som tilbydes. Der er ikke andre krav end at du skal være indskrevet på en erhvervsrettet eller videregående uddannelse.

Undgå karensperioden

Tidligere har det været sådan at man som nyuddannet først kunne få dagpenge en måned efter endt uddannelse, den såkaldte karens periode. Med den nye lovgivning gælder dette ikke, såfremt man har været medlem af en a-kasse minimum et år inden studiets udløb. Har du det, så slipper du for den ubehagelige måned hvor du hverken kan få SU eller dagpenge

Stadig krav om tilmeldig indenfor 14 dage

Det er stadig sådan at man som nyuddannet skal melde sig jobsøgende indenfor 14 dage på jobcenteret. Dette er også sidste frist for at blive medlem af en a-kasse hvis man vil have dagpenge allerede inden en måned. Hvis du glemmer dette, så risikerer du at skulle vente 1 år før du har optjent ret til dagpenge.

De nye regler om dagpenge kommer helt sikkert de studerende til gode. Især muligheden for et gratis studiemedlemskab for unge som ikke har studiejob vil nok blive vel modtaget, især for dem med en lidt mere presset økonomi. Det ville dog have været glædeligt hvis karensperioden helt var blevet afskaffet da mange studerende slet ikke er klar over at den eksisterer og det er surt at skulle leve uden SU, kontanthjælp eller dagpenge i en hel måned.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |