Fælles arbejds- samt rådigheds møder i a-kassen

30. December 2015

En helt  frisk forsøgsordning giver a kasserne hele ansvaret for samtalerne med jobledige i Københavns kommune.

Min A kasse, en nyere billig akasse, har netop indgået i en ordning på forsøgsstadiet for vores medlemmer, der bor indenfor København.

Forsøget går ud på at parterne skal udvikle et koordinerende samarbejdsgrunlag mellem Hovedstadens  jobcenter og a-kassen, således at de arbejdsledige kun skal til alle samtaler i a-kassen.

I dag er det stadig således, at begge steder, både a kassen og job centret skal have samtalerne med ledige, og mange gange føler de ledige, at a kassen og job centret afholder parallel-samtaler.

Fra nu af vil man således koordinere CV-samtalen, rådigheds møder, 1. og 2. pligtige job samtaler og aktiviteter med videre. Det vil kun være a-kassen, der afholder alle samtaler, altså skal den ledige ikke møde til samtaler i jobcenteret mere.

I første omgang er det kun jobsøgende mellem 30 til 59 år, der indgår i samarbejdet, og det vil kun være i de første 26 uger af ledigheds-perioden, hvor de jobsøgende vil blive berørt af forsøget. Herefter vil den sædvanlige metode automatisk fortsætte.

I a-kasserne glæder de sig meget til at tage fat i forsøget og håber, at det vil gavne deres medlemmer i  jobjagten På samme tid tror de også, at dette vil give dem mulighed for en bedre visitering til de aktiviteter, som kan tilbydes i det første halve år af ledigheds perioden. De er allerede nu i fuld gang med at etablere en god kontakt til nye samarbejdspartnere, som de tror kan samarbejde med til jobsøgningsaktiviteter i det nye forløb.

De vil i akasserne selvfølgelig satse meget på nye partnere, der har en virkelig stor mulighed for at yde hjælp til medlemsgrupperne. Når de kan samle de ledige med fælles uddannelses baggrund hos de enkelte nye aktører, forudser de endvidere muligheden for, at der her formes mange nye spændende netværk.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |