Hvad er Business Intelligence?

30. December 2015

De sidste årtier er der sket utroligt meget i vores samfund og virksomhederne er kommet på en hård opgave. I dag drejer det sig hele tiden om at forbedre sin virksomhed og sørge for en stabil vækst.

Hvordan sørger man for det?

Det gør man ved som virksomhed at samle informationer om alt lige fra kunders købeadfærd til generelle markedspriser til omkostninger mv. Alle disse informationer skal bruges for at virksomheden kan udnytte de forretningsmæssige potentialer og dermed undgå tab.

Den data man behøver stiger og stiger, og det er svært at skabe overblik for medarbejderne. Almindelige økonomisystemer kan ikke strukturere informationen ordentlig, og man får ikke udnyttet potentialerne som eksisterer. Derfor har vi fået Business Intelligence. BI kan defineres som: ”anvendelse af data til at forbedre virksomhedens konkurrence- og indtjeningsevne”.

Hvorfor er BI godt?

Når virksomhederne benytter BI benytter de nogle styresystemer, der formår at ordne og samle data så virksomheder får det bedste udbytte ud af informationerne.

BI styresystemer er modsat de typiske økonomiske systemer et integreret system, hvor præsentation og fortolkning af data er adskilt. Derudover vil al udtræk af data foregå igennem en fælles datamodel.

Det er mere logisk opbygget, og det er nemt for medarbejderne at navigere rundt i.

Yderligere sikrer en BI datamodel, at virksomheden kun har én version af virkeligheden, og ikke bliver unødvendig forvirrede over en ulogisk og rodet styresystem.

Business Intelligence er vejen frem i dag for de fleste virksomheder, og man kan som virksomhed i dag vælge imellem flere forskellige BI styresystemer.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |