Hestefoder og Forfangenhed hos Heste

30. December 2015

I takt med at hesten i højere grad er blevet et hobbydyr, er der en tendens til, at vi propper mere foder i hesten, end den kan nå at forbrænde med deraf følgende tendens til overvægt. 

Dertil kommer at mange heste bliver fodret med alt for meget korn (havre, byg, majs m.m.), som har et højt indhold af stivelse. For at begrænse overvægt hos heste og ponyer er det således vigtigt at vælge et hestefoder med lavt indhold af stivelse. 

I de senere år har der været øget fokus, blandt foderproducenterne på at begrænse kornindholdet (og dermed indholdet af stivelse) i Hestefoder. Det er dog primært de engelske producenter, der formår at holde stivelsesindholdet nede på et acceptabelt niveau. En af dem er foderfirmaet Dengie, som producerer noget ekstra fiberholdigt foder. 

Dengie Fibremix findes i tre varianter, der dækker behovet for alle heste, uanset race, type og anvendelse. Dertil kommer et specialfoder, der er udviklet specielt til forfangne heste eller heste med tendens til forfangenhed, Dengie Healthy Hooves.

Hvis man ønsker at give hesten noget ekstra udover den anbefalede mængde af fuldfoder, kan man evt. supplere med noget lucerne for at øge tyggetiden. Alfa-A lucerne findes i tre varianter, bl.a. en ny variant uden melasse.

Man kan også vælge at erstatte et måltid med f.eks. roepiller eller mash. Begge dele er godt for hestens fordøjelse og indeholder henholdsvis mange fiber og essentielle urter. Men hvis man har en hest, der har tendens til forfangenhed bør man lige tjekke indholdet af sukker/stivelse i den mash man tilbyder den.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |