Grænseegnens Friskole

30. December 2015

Grænseegnens Friskole er en dansk friskole i Holbøl med klassetrin fra 0. til 6. klasse. Friskolen er placeret få kilometer fra den dansk-tyske grænse ved Kruså, og det er noget som virkeligt bliver udnyttet på Grænseegnens Friskole. Friskolen starter nemlig med at lære eleverne fremmedsprog allerede i børnehaveklassen igennem sangleje og spil, hvilket giver grundstammen til de forskellige sprog og dermed gør det lettere for eleverne at lære sproget igennem den rigtige sprogundervisning i de lidt højere klassetrin.

Grænseegnens Friskole er baseret på den Grundtvig-Koldske tankegang, hvilket egentligt dækker over en meget bred vifte af pædagogiske værdier. På Grænseegnens Friskole bliver den Grundtvig-Koldske tankegang brugt til at opnå læring igennem musik, drama og spil, mens der på andre Grundtvig-Koldske skoler og institutioner måske lægges vægt på andre områder.

Skolegangen på Grænseegnens Friskole foregår i tidsrummet mellem klokken 8 og 14 hver dag, og her bliver eleverne udfordret igennem lege, sange, spil og idræt. Ledelsen på Grænseegnens Friskole er overbeviste om at børnene lærer bedst når de er modtagelige for det, og derfor gøres der meget ud af at tage udgangspunkt i den enkelte elev og dennes behov.

Udover den sproglige og den fysiske del af undervisningen på Grænseegnens Friskole, gøres der også meget ud af at lære eleverne om de gode kostvaner. Dette gøres aktivt i undervisningen i de fleste fag, og det er noget som friskolen gør for at forbedre elevernes helbred igennem deres barndom og undgom.

Grundprisen pr. elev på Grænseegnens Friskole er 900 kroner om måneden, og dertil skal der lægges yderligere 500 kroner oveni til pasning inden og efter skoletiden. Grænseegnens Friskole tilbyder i øvrigt søskenderabat hvis man som forældre har flere elever gående på samme tid.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |