Thz stråling

30. December 2015

Thz stråling er noget der lige p.t. har meget stor opmærksomhed i forsker kredse, og grunden er at det gør det nemt at bestemme den molekylære opbygning af proteiner. Fordi det gør det muligt at få bestemte atomer til at udsende en bestemt foton, og hvis du har haft kemi på høj niveaue så ved du helt sikkert at når en elketron hopper op eller ned i energi niveuae så sker det under samtidig udsendelse af en foton.

Lad os starte med at kigge på mo-teorien, mo-teorien går i al sin enkelthed ud på at elektronerne kredser om den positive atom kerne i noget der kaldes orbitaler, og ud fra denne teori har man så udviklet nogle formler til at gætte præcis hvor elektronen befinder sig der findes flere forskellige orbitaler. P orbitalerne er specielt interresante når det kommer til organisk og biologisk kemi, og når en elektron hopper et energi niveaue så hopper den i virkligheden en orbital ihvertfald i følge Mo-teorien. Dette er meget kompliceret materiale og det er lige blevet forklaret meget simplificeret af mig det kan godt tænkes at jeg kommer med en bedre forklaring i en anden artikel.

Generering af THZ stråling.

Thz stråling kan bla genereres ved at sende en hurtig laser puls mod en halvleder, en sicilium krystal eller andet dårligt ledende materiale, og det der sker er så at elektronerne i halvlederen absorberer en smule af energien fra den hurtige laser puls og sender så en THZ bølge tilbage.

Hvordan påvirker THZ bølgen så vores protein?

en forklaring på hvad der sker er at lys er jo noget der kaldes elektromagnetisk stråling hvilket betyder at når THZ bølgen rammer vores protein sample så opstår der det man kalder en electric field interaction mellem elektronerne i vores protein sample og det elektriske felt som THZ bølgen har med sig. og hvorfor sker dette så ikke med eks. røntgen stråler? Jo tillad mig at forklare det gør det ikke fordi at bølgelængden i lyset er direkte propertionel med det elektriske felt som lyset slæber med sig. Hvor lang er THZ strålingens bølge længde så? det kan du selv regne ud således. Bølgelængde = C/f

hvor C er lysets hastighed i meter, og f er lysets frekvens.

så derfor tillad mig lige at udregne et eksempel på denne bølgelængde. lad os bare ta' den mest simple terahertz bølge man kender, så skriver du bare følgende på din lommeregner 3 * 10^8 / (1 * 10^12) = 0.0003 der efter skal vi så omregne denne bølgelængde til nm, eller nanometer  det gøres på flg. måde Bølgelængde i meter * 10^9 og vi får så 300000 nanometer, skal vi så ikke lige udregne energien på den foton? en af måderne dette kan gøres på er ved at gange planks konstant med frekvensen af vores bølge. Så lad os da bare gøre det det du skal taste ind på din lommeregner er flg. 6.6260695729 * 10^-34  * 1 * 10^12 og så får du dette svar ud:  6.62606957 * 10^-22 skal vi så omregne dette til eV. ok det du skal gøre er at taste flg. ind på din lommeregner  6.62606957 * 10^-22  / (1.60217646 × 10^-19) og ud får du dette svar:  0.0106161327.

Tilslut skal vi så ikke lige se på fordelene og ulemperne ved THZ stråling? 

Fordele: 

Du behøver kun et enkelt protein.

Denne metode er ligesom NMR spektroskopi total non-destruktiv 

Ulemper: 

Tera hertz stråling kan ikke penetrere vand, det kan eks. røntgen stråling godt, men det ville altså stadig ødelægge resulatetet hvis vi sendte vores røntgen stråling igennem vand.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |