Notar-testamente – skriv testamente før det er for sent

30. December 2015

Notar-testamente – skriv testamente før det er for sent

Har du overvejet at skrive testamente? Der er mange der overvejer det men aldrig får det gjort og det kan i flere tilfælde betyde at en evt. samlever ikke har råd til at bo i jeres fælles hus og opretholde den levestandard personen havde før samlevers død.

Som udgangspunkt findes der tre typer testamenter, nemlig notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente.

I denne artikel vil jeg tage udgangspunkt i et notartestamente da dette giver den langt bedste sikkerhed. Med et notartestamente er man sikret at testamentet kommer frem ved ens død. Et notartestamente underskrives for en notar i skifteretten. Det underskrives i to eksemplarer hvor testator får den ene, og den anden opbevares i skifterettens arkiv.

Selv hvis testators egen kopi er bortkommet ved vedkommendes død vil kopien der opbevares i skifteretten altid komme frem og dette sikrer at testators ønsker bliver opfyldt.

Et notartestamente er også kendetegnet ved den sikkerhed der ligger i notartestamentet fremfor et vidnetestamente. Et vidnetestamente kan nemmere blive tilsidesat af eventuelle forbigåede arvinger, hvor et notartestamente er langt mere sikkert i den henseende.

Oprettelse af notartestamente

Et notartestamente kan i princippet oprettes uden juridisk hjælp, det er dog de færreste der har lyst til at give sig i kast med det juridiske, så langt de fleste søger professionel hjælp til oprettelse af notartestamente.

Først skal testamentet udarbejdes sammen med den juridiske rådgiver og derefter skal du bestille tid på dommerkontoret så det kan blive underskrevet. Husk at medbringe sygesikring, pas, kørekort eller anden offentlig udsted dokumentation med dit personnummer på.

Du skal betale et notarialgebyr på 300 Kr. som indbetales til skifterettens konto. For nærmere oplysninger kontakt din lokale skifteret.

Opsummering:

Et notartestamente er en smule mere omstændeligt at oprette end oprettelse af vidnetestamente, men giver langt større sikkerhed.

Et notartestamente opbevares i skifterettens arkiv så du kan få kopi, hvis dit eget skulle bortkomme.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |