Bænkebidere - information og viden om bænkebideren

30. December 2015

Bænkebidere er meget glad for mørke, og er meget aktive om natten - netop fordi det er mørkt, og også her finder de deres føde. Om dagen kan bænkebideren bedst lide at gemme sig under barken på træer og grene, eller gemme sig under sten og jorden. Bænkebideren er et lille grå krebsdyr, og kan endvidere godt lide at der er en smule fugtig hvor den begår sig.

Bænkebideren er vegatar - Bænkebiderens føde

En bænkebider er ikke en stor jager, eller et vildt rovdyr, så derfor lever den af blade, som er ved at dø ud (visne), grene, små træstykker og af og til spiser de også af træstubbe. Bænkebideren kan også godt lide svampe, gammel og rådden frugt og alger. De er lidt primitive, da de ikke selv fanger og dræber et bytte, men derimod er vegatarer, og holder sig til det de kan finde.

Bænkebidere er vigtige for naturen

Bænkebidere virker måske ikke umiddelbart som det vigtigste dyr i verdenen, med sin lille, spinkle og grå krop, men faktisk høre bænkebideren til den såkaldte gruppe kaldet "nedbrydere".

Lille liste over nedbrydere

  • Amøber
  • Bænkebidere
  • Enkytræ
  • De fleste insekter
  • Mider
  • Nematoder
  • Regnorme
  • Skolopendere
  • Svampe
  • Tusindben

Alle de blade der falder af når det er efterår bliver spist af alle disse nedbrydere, nedbryderne spiser også blomster, grene og frugter som ikke spirer. Det er vigtigt at alt denne "affald" bliver spist, og findelt, da næringsstofferne så bliver frigjort igen. Planter, blomster, svampe og træer "genbruger" nemlig disse næringsstoffer når de skal vokse, og leve.

Mange af bladene som rammer skovbunden, ender i bænkebiderens mave - nu er det dog ikke bænkebiderne der levere næringsstofferne til planterne og træerne, men de splitter bladene op i rigtig, rigtig mange små og finde stykker som diverse alger og svampe kan vokse på. Disse svampe og alger nedbryder bladene, og frigør næringsstofferne, CO2 og vand.

Sådan kan du kende bænkebideren

Langt de fleste bænkebidere er grå, men der findes dog mærkværdige bænkebidere, som kan være misfarvet, eller af anden grund se anderledes ud. Der er set både helt sorte og hvide bænkebidere. Bænkebideren har et fint lille ovalt skjold, som er delt op i en del mindre led. Bænkebideren har 14 ben (7 par) - endvidere kan bænkebideren finde rundt med sine 2 "antenner". Bænkebideren elsker fugtige steder, og her kan skjoldet komme den til gode, da skjoldet gør det nemmere for bænkebideren at presse sig ind i små fugtige steder.

Der findes flere forskellige arter

Ordet bænkebider er i virkeligheden en fællesbetegnelse for flere forskellige arter, af bænkebidere. I Danmark findes der så vidt vides 27 forskellige arter. Der er primært 2 bænkebidere i Danmark, som de fleste har set og kender til, og disse har endda fået deres egne kælenavne.
Det ene kælenavn er "gråsvin", som er en meget stor og grå bænkebider. Den anden bænkebider bliver kaldet "Skrukketrold".

En anden ganske almindelig bænkebider, er en de fleste børn, og voksne har set. Man glemmer den nemlig aldrig igen - det er den såkaldte kuglebænkebider. Nu ved du sikkert allerede hvilken bænkebider der er tale om, gør du ikke? Du har ret! Det er nemlig bænkebideren der ruller sig sammen til en lille kugle. Mange mennesker tror at det er noget alle bænkebidere gør, men det er slet ikke tilfældet. Når du ser en bænkebider, der ruller sig sammen, så er det faktisk en art for sig selv. Kuglebænkebideren ruller sig gerne sammen når det bliver lidt for tørt, eller varmt - men også når den bliver forstyrret. Tager du den i hånden vil den formentlig rulle sig sammen, som en lille perfekt grå kugle.

Fra land til vand - fantastisk

Engang for længe siden levede bænkebideren faktisk i vandet. Bænkebideren er nemlig et krebsdyr, men har forladt havet. Bænkebideren, er dog ikke fuldt udviklet kan man sige, da den stadig er afhængig af et noget fugtigt miljø. Bænkebideren kan dø, hvis den lever et sted hvor der er tørt, eller mangel på vand.

Mange arter har faktisk stadig gæller, som de trækker vejret igennem. Nogle bænkebidere, er dog kommet lidt længere i dets udvikling, og har udviklet noget der kan minde, eller fungere som lunger, så den kan trække vejret den vej igennem.

Kuglebænkebideren er længst fremme

Kuglebænkebideren, er den som har udviklet sig mest, for den har nemlig udviklet nogle særdeles gode organer til at ånde med. De minder faktisk en hel del om insekters ånde-organer. Kuglebænkebideren, har også den fordel, at den jo som bekendt kan rulle sig sammen, og derved ikke miste så meget vand, når det er varmt og tørt. Kuglebænkebideren er derfor også den art der kan leve længst væk, fra den fugtige skov.

Fjender

Alle dyr har en fjende, og også bænkebideren. Bænkebiderens primære fjende er edderkopper, som spiser dem. Pindsvin og ugler spiser også bænkebidere. De kan desværre kun forsvare sig ved at ligge stille, eller rulle sig sammen som en lille kugle, således den er sværere at få fat i. Nogle arter, har dog en forsvarsmekanisme, der gør at udskiller et sekret der smager særdeles grimt, men for det meste bliver den udskilt, når det allerede ér for sent.

Yngel og levetid

Hunnen bliver yngleklar når den er 2 år, og kan herfra få unger. Når hunnen er blevet gravid, og skal lægge æg, foregår det på en lidt speciel måde. Hunnen lægger æggene i en såkaldt rugepose, som hun har på sin mave. Man kan ret tydelig se denne rugepose, hvis man vender hende om. Når æggene klækkes, så lever ungerne i rugeposen 2-4 dage, før de kommer ud. Når de kommer ud, så ligner de fuldstændig ganske almindelige bænkebidere - blot mindre.

En bænkebider kan blive 3-5 år gamle.

Hvor kan man finde bænkebideren?

Den største chance for at finde en bænkebider, er omkring skoven, og ved vandløb. Dog findes der jo som bekendt mange forskellige arter, og de kan leve mange steder. man kan sagtens støde på en bænkebider i hjemmet.

Hvis du leder i skoven, så kan du kigge under nedfaldne blade, døde grene, under bark, eller under store sten. Du kan samle dem op og studere dem yderligere - men vær lidt forsigtig, de kan være skrøbelige.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |